Kurser våren 2024

Närpes Malax Vi drar båda, Magdalena och Daniel, gärna olika föreläsningar och kurser, både kortare och längre. Det kan vara på mer generell nivå, t.ex. om “Inre och yttre hållbarhet” eller “Naturens välgörande inverkan på människans hälsa” eller mer praktiskt lärande såsom vilda växter ur naturens skafferi, eller mer rekreationellt Read more…