Vad betyder holistiskt beslutsfattande?

Holistiskt beslutsfattande är ett verktyg för att hantera komplexa helheter. Tankesättet och metoden har sitt ursprung hos Alan Savory, en sydafrikansk biolog och jordbrukare som för över 40 år sedan insåg fyra principiella saker:

  1. Naturen fungerar i helheter och man kan inte ändra på en sak utan att det på nåt sätt påverkar en annan del av helheten
  2. Olika miljöer har olika nivåer av bräcklighet och därför kan samma åtgärd ge helt olika resultat i olika miljöer
  3. Kopplingen mellan rovdjur och byte som människan påverkar genom att skjuta bort oönskade djur och inför egna produktionsdjur
  4. Tid är viktigare än antal när det kommer till produktionsdjur och betesmark

Genom att inse att allting är sammankopplat, även människan med naturen och vice versa, gör att besluten även tas ur ett holistiskt perspektiv. Holistiskt beslutsfattande fungerar genom att vi fastställer vad vi vill, vår vision och våra mål i enlighet med den livskvailtet som vi eftersträvar.

Det är en process inom beslutsfattande och planering som ger oss insikter och ledarskapsverktyg som vi behöver för att förstå naturen och ekosystemen. Det resulterar i beslut som tar i beaktande sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Man leder sig själv och sin helhet.

Hur ser vårt holistiska beslutsfattande ut?

Helheten som berörs

Helhetens som berörs av vårt holistiska beslutsfattande är vår gård här på jorden, men även djur och insekter som nyttjar eller passerar vår mark. Därutöver berörs även våra fysiska kroppar och de personer och deras kroppar och sinnen som besöker oss och tar del av vår verksamhet.

Beslutsfattare

Beslutsfattar är vi som bor här på gården och sköter den, Magdalena och Daniel.

Statement of Purpose. Varför gör vi det vi gör? Varför finns vi till?

Vi största uppgift är att ta hand om vår jord, våra ekosystem och våra medmänniskor och hitta sätt att leva i harmoni och samklang med dem. Vi vill skapa och stärka kopplingen mellan människa och jorden på olika vis och även hjälpa andra att stärka den kopplingen.

Vi gör det här för att även själva få leva ett lugnt och harmoniskt liv i takt och samklang med naturen, för att bidra till att skapa en bättre värld genom matproduktion samt fysisk och psyksiskt välbefinnande. Vi gör det här för att få arbeta med saker som ger mening, passion och en känsla av att bidra till nåt större. Vi finns till för att skapa harmoni, lugn, hälsa, hälsosamma och goda produkter, ge nya perspektiv och infallsvinklar och för att kunna vara ett vattenhål eller andrum där andra också kan hitta ro och en mening med livet.

Livskvalitet för oss är

  • Tidsanvänding: att leva ett lugnt, harmonisk och meningsfyllt liv i samklang med naturen. Att få leva i långsam takt utan stress och med tid att ta in omvärlden. Att få råda över sin egen tid.
  • Meningsfull produktivitet: att skapa meningsfullhet och bidra till samhället och världen i stort för att det ska vara en bra, trygg och hälsosam plats att leva samt att producera fina, kvalitativa produkter och upplevelser i anslutning till det. Att genom egna handlingar vara ett gott exempel, som är i samklang med våra egna värderingar.
  • Resurshushållning: att leva inom planetens och egna gränser genom att investera klokt både tid, pengar och energi. Det här betyder att undvika onödig konsumtion, kreativ återanvänding av material, enkla verktyg och mycket handkraft och att undvika stora utgifter och lån.
  • Närande relationer: vi tar hand om oss själva och varandra med en respektfull, förstående, inlyssnande, kärleksfull och medlidande attityd. Vår relation till yttre gemenskaper såsom vänner, kunder, affärsparters, lokala och globala sammanhang stöder vår verksamet i både innehåll och kreativitet med samma respektfulla band. De rätta människorna dyker upp precis det rätta ögonblicket för oss.
  • Förändring: vi vidareutvecklas ständigt och lär oss nya saker och låter oss utmanas, vilket ibland kan leda till att saker och ting måste förändras eller nya verksamhetsgrenar föds eller gamla dör.
  • Att ha roligt: ingenting är roligt jämt, men vi ska i alla fall passa på att njuta och ha roligt så mycket det går under denna resa.

Hur kommer vi dit? Vad behöver vi får att nå visionen?

Vi ska vårda jorden, vattenflödet och marklivet så att vi får friska, hälsosamma, fina växter och grödor och ökar biodiversiteten. Vi vårdar marken så den är frisk och bördig. Vi planterar mera träd för att stabilisera mikroklimatet, för att hejda de starka vindarna och för att gynna djur- och insektlivet.

Vi ska renovera och rusta upp husen på gården så att de tjänar helheten och kan serva såväl människor och djur som verksamhet.

Vi ska vidareutbilda oss till det som behövs och lyssna på de som vill dela med sig av sin kunskap.

Vi ska inte ta stora lån som binder oss. Det betyder att vi gör mycket själva, använder handkraft och restmaterial eller återvunnet material i så stor utsträckning som möjligt och att vi undviker onödig konsumtion. Det här betyder att det kommer att ta längre tid för oss att göra olika saker, men det får det ta.

Vi ska göra tid för vänner och släkt, för att upprätthålla goda relationer. Det må ta bort tid från förvärvsarbetet, men det är ack så viktigt för att orka, hitta styrka, koppla av och för att helt enkelt ha ett nätverk av hjälpande händer och hjärnor.