______________

Kråkvilan Garden & Wellness föddes ur en önskan att leva ett mer hållbart liv och att göra något mer än bara “jobba på i ekorrhjulet”. Respekt för jorden och naturen genomsyrar allt vi gör.

______________

Det är vi, Daniel och Magdalena, som är personerna bakom Kråkvilan. Två bohemiskt sinnade, relativt nyblivna Närpesbor som känner starkt för natur, miljö och hållbarhet. Vi gillar att diskutera högt och lågt, men också att jobba med händerna.

Våra värderingar

Kråkvilan Garden & Wellness föddes ur en önskan att leva ett mer hållbart liv och göra någonting mer än bara “jobba på i ekorrhjulet”. Respekt för jorden och naturen genomsyrar allt vi gör.

Vi är två bohemiskt sinnade personer i 30-års ålder, som känner starkt för natur, miljö och hållbarhet. Vår familj består också av vår lilla dotter Freja som föddes år 2020. Redan innan vi bildade familj törstade vi efter ett liv med en lugn, lagom rytm som rymde mer än bara arbete och konsumtionssamhällets måsten. Att komma bort från de tärande system i samhället som sliter på både människor, djur och natur. Ett liv med en ren, frisk, välmående jord att leva på och där man hinner stanna upp och beundra löverket i träden, njuta av vinden mot hyn och känna gräset under sina fötter. Vi pratade om att få leva ett liv där ens passioner är balans och kreativitet finns, en känsla av frihet och att kunna bestämma över sin egen tid och man känner harmoni i både kropp och själ. Vi intresserade oss allt mer för att studera naturens inverkan på vårt välbefinnande och till exempel har båda genomfört en kurs i Green Care.

Vi flyttade till gården sommaren 2019 och kände oss hemma i Övermark direkt. Livet i en liten by ute på landet där byagemenskapen fortfarande lever var det som vi hade letat efter. Vi gick från ord till handling och började med små steg skapa det liv i harmoni som vi längtade efter. Det är förstås ett fortgående arbete.

Vår världsbild kretsar kring ett liv i harmoni med sig själv och naturen. Att hitta ro och energi, sin egen potential och autentiska jag genom att expandera sin självbild och världsbild till ett mer tillåtande, ödmjukt tillstånd. Naturen är expert på att hjälpa oss dit. Genom att vara i naturen och få kontakt med den kan vi kan förstå så mycket om oss själva och hela både oss och andra.

Vår vision

Visionen är “be the change you want to see in the world” och att låta både oss själva och vår omgivning leva på ett helande, lugnt och harmoniskt sätt.

Vi största uppgift är att ta hand om vår jord, våra ekosystem och våra medmänniskor och hitta sätt att leva i harmoni och samklang med dem. Vi vill skapa och stärka kopplingen mellan människa och jorden på olika vis och även hjälpa andra att stärka den kopplingen.

Vi gör det här för att även själva få leva ett lugnt och harmoniskt liv i takt och samklang med naturen, för att bidra till att skapa en bättre värld genom matproduktion samt fysisk och psyksiskt välbefinnande. Vi gör det här för att få arbeta med saker som ger mening, passion och en känsla av att bidra till nåt större. Vi finns till för att skapa harmoni, lugn, hälsa, hälsosamma och goda produkter, ge nya perspektiv och infallsvinklar och för att kunna vara ett vattenhål eller andrum där andra också kan hitta ro och en mening med livet.

Vi vill samskapa en bättre värld och det gör vi genom att leva som vi lär och visa konkret på hur vi kan återskapa eller återställa ett balanserat och harmoniskt förhållande mellan människa och natur. Rent konkret sker det genom att odla på ett sätt där både människan och naturen är i balans, genom att behandla omgivningen och människor med respekt och ömhet och genom kroppsmedvetenhet få en bättre kontakt till sig själv.

Vårt företag finns till för att för att bit för bit skapa en lite trevligare, skönare och hållbarare värld för både dig och mig.

Vår bakgrund

Vi har båda utbildat oss till yogalärare RYT 200h vid Somaya Academy 2021 i Vasa. Därtill har vi också gått en utbildning till Green Care-instruktörer 2019 via Centria.

Magdalena är också konsthistoriker (fil.mag, ÅA, 2020) och har arbetat inom konst och kultur i cirka 15 år. Hon har även en odlingsträdgårdsmästare från Yrkesakademin i Österbotten år 2020 samt gått en utbildningshelhet om permakultur- och regenerativ odling vid yrkeshögskolan Novia 2019-2020 och studerat till vildörtsguide med Jouko & Raija Kivimetsä år 2017. Hon har varit med i uppstartfasen av REKO-ringarna, medgrundare av föreningen Slow Food Ostrobothnia som senare omvandlades till Omställning Österbotten rf., aktiv inom föreningar såsom Steinerpedagogiska daghemmet Iduna, museiföreningar och lokal Marthaförening.

Välkomna med att följa oss på vår väg mot ett mer balanserat liv.