I planerna har alltid funnits att introducera houngsbin till trädgårdshelheten här på Kråkvilan. Bin är livsviktiga för pollineringen och en viktig byggsten i våra ekosystem.

Magdalena är intresserad av naturlig bihållning, vilket betyder att man låter bina leva ett så artenligt liv som möjligt. Det betyder att man “stör” dem så lite som möjligt, låter dem bygga sina egna vaxkakor, välja sin egen drottning och svärma när de vill. Man skördar också bara måttligt med honung så att bina får överleva på sin egen houng över vintern, istället för på sockerlösning såsom konventionella bin. Binas hälsa och artenliga beteende prioriteras över kortsiktig avkastning som tjänar bara biodlaren.

Sommaren 2022 har vi skaffat honungsbin! Magdalena har gått kurser i topplistkupor och bihållning, skaffat en bikupa från The Topbar Guy och bin från byn.

På vårt Instagram finns bilder och videon.