Blev du intresserad av att lära dig mer om odling i samklang med naturen, permakultur, jordhälsa, holistiskt beslutsfattande och liknande ämnen? Det finns många ställen på internet för att få mer information om hur man kan bruka jorden på ett regererativt sätt. Här har jag listat en del ställen runtom i Norden som är intressanta!

  • Lillklobb Agroforestry, Joshua Finch, Finland
  • Ridgedale Farm, Richard Perkins, Sverige
  • Borrabo gård, Ylva Arvidsson, Sverige
  • Bossagården, Jonas Ringqvist, Sverige
  • Invinire, Patricia Wiklund, Åland
  • Sens of Humus, Nina Långstedt, Finland